logo
 Podstrony Sylwia Anna Joanna - hand madesposób aby doladowanie 25 zl zamienić na doladowanie 100 zlsposoby nawijania wlosow na nawijaczesposób na rwe kulszowa Wystarczy jeden nagły ruch dźwignięciesprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybusposob przejscia misji Spy Hunter Nowhere to Runsposób rozliczenia należności za wywóz smieci przez wspólnotęsposob ulozenia kraweznikow miedzy pracownikiem żwiremsposob wymiany klockow hamulcowych Opel Astrasposob kreowania scen bohaterskiego umierania w literaturzesposoby Domowe na chora krtan i zapalenie gardla Diane Duane [Wizards Ailuri To Visit the Queen (epub)
sprzedaz olei wroclaw
stare ryciny
dowcipy o zydach
rydzyk znowu obraza prezydenta i prezydentowa
ATHANS PHILIP Wrota Baldura t.
Link
Sylwia Anna Joanna - hand made


Temat: Jakie składki wynagrodzenia są podstawą do obliczenia odprawy pieniężnej
Do obliczania odprawy pieniężnej w przypadku tzw. zwolnień grupowych stosuje się przepisy o wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Czy ustalając wysokość odprawy, trzeba uwzględnić premie i nagrody uznaniowe?Powrót do artykułu: Jakie składki wynagrodzenia są podstawą do obliczenia odprawy pieniężnej
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=47338Temat: Wątpliwości prawne
za urlop wypoczynkowy. 4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Hmmm...??
Źródło: wzz.swidnik.cal.pl/forum/viewtopic.php?t=82


Temat: Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
" />Zatrudnialiśmy pracownika w okresie od 08.01.2007 r. do 03.02.2007 r. Proszę o pomoc w obliczeniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2 dni). Za okres pracy w styczniu pracownik otrzymał 1227,27 ... zł 71,43 zł : 8 godz. = 8,93 zł 8,93 zł * 16 godz. urlopu = 172,88 zł a co premią uznaniową???
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39997


Temat: jak liczyc odprawe
" />ODPRAWĘ PIENIEŻNĄ PRZY ZWOLNIENIACH Z PRZYCZYN NIEDOTYCZACYCH PRACOWNIKA USTALA SIE WEDŁUG ZASAD OBOWIAZUJĄCYCH PRZY OBLICZANIU EKWIWALENTU PIENIEŻNEGO ZA URLOP WYPOCZYNKOWY.DWUMIESIECZNA ODPRAWA NALEZY SIE PRACOWNIKOWI ,KTÓRY PRZEPRACOWAŁ U DANEGO PRACODAWCY OD...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=24069


Temat: zwolnienie
sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=42530


Temat: jaka podstawa do ekiwwalentu za urlop- szybko pomocy
" />Jaką mam wziąć podstawę w celu obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przez pracownika jeżeli przykładowo płaca zasadnicza wynosi dla niego 1500 zł/m-c natomiast zatrudnowy był tylko 3 tygodnie, czy ... niech ktoś mi pomoże!!! podam przykład jak zrobiłam 1500 zl : 21,17( współczynnik na 2004r) : 8 godz x 24 godz urlopu czyli 3 dni=212,56 zl tyle wyniesie ekwiwalent czy dobrze????...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16938


Temat: Urlop wypoczynkowy -ekwiwalent
... mi wypłacic około 200 złotych za zaległy urlop(20 dni urlopu ). Cos wydaje sie mi za mało, ksiegowa twierdzi ze podstawa obliczenia wysokosci całego urlopu jest kwota która otrzymywałem pracujac na...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16954


Temat: wiem ze macie juz dosc tego tematu, zapewniam ze ja tez - j
" />Olu te sprawy reguluje Zarządz. Min. Pracy i Pol. Socj. z dnia 23.12.1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania. (Mon. Pol. Nr 44, poz. 358) § 8. 1. Podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27263


Temat: tzw. 13-stka
opieki oraz urlopu macierzyńskiego.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21058


Temat: ekwiwalent za niewykorzystany urlop a kup?
" />Jeżeli wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nastąpi w tym samym miesiącu co wypłata wynagrodzenia za pracę, to nie stosuje się kosztów uzyskania obliczając zaliczkę na podatek od tego świadczenia....
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27169


Temat: jak sie liczy podstawe do nagrody jubileuszowej? z ilu mies
w dniu jej wypłaty, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27214


Temat: współczynnik do ekwiwalentu za urlop
" /> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. (Dz. U. z dnia 9 stycznia 1997 r.) § 19. 1. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu,...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=12398


Temat: Prosze o pomoc Dordzię- ekwiwalent za urlop od niepełnoetat
" />Mam do ciebie prośbę.Proszę pomóż mi przy obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2004 podaję dane do wyliczenia; 1) pracownica zatrudniona na 1/2 etatu, codziennie po 4 godziny 2) płaca zasadnicza 500 zł 3) wspólczynnik 21,17 czy podstawę do ekwiwalentu bierzę się z 3 miesiący czy z miesiąca w którrym wypłaca się ekwiwalent? w przypadku jeżeli z danego miesiąca to czy powinno wyglaac to tak? 500 zł : 21,17 =23,62 23,62 : 8 x 4 godz niewykorzystanego urlopu=11,81 zł z góry Ci dziekuję za sprawadzenie i ewentualne obliczenie ekwiwalentu proszę o...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13100


Temat: podstawa przy odprawach-bis
" />Odprawę ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu - z wyłączeniem :wynagr. za urlop wypoczynkowy .Pracownik (w jednym z 3 m-cy) 11 dni pracował a za 11 dni ma...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=34294


Temat: odprawa emerytalna
" />Tygodnik prawa pracy (GP z 7 września br) Ustalenie wartości wynagrodzenia za jeden miesiąc. W tym przypadku stosujemy zasady określone w rozporządzeniu urlopowym dotyczącym ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Składniki w stawce miesięcznej w stałej wysokości przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Zmienne elementy wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, uwzględnia się w przeciętnej wysokości z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Z kolei składniki należne za okresy dłuższe niż miesiąc – w średniej wysokości z dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Mając obliczoną wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę danego pracownika, możemy bez trudu ustalić wartość odprawy, bowiem będzie ona odpowiadała wartości tak ustalonego wynagrodzenia. Przy ustalaniu należności stanowiących równowartość wynagrodzenia miesięcznego lub jego wielokrotności należy poprzestać na ustaleniu średniego miesięcznego wynagrodzenia, w tym przypadku nie dokonujemy ustalenia współczynnika, bowiem nie stosuje się współczynnika do obliczenia świadczenia, które przysługuje w wysokości jednomiesięcznego...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=37407


Temat: pomocy-ekwiw.urlop.
" />Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy obliczasz, dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik ekwiwalentowy, a następnie dzielisz tak otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu przez 8 i dalej mnożysz tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Współczynnik: suma dni do przepracowania z całego roku
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26371


Temat: czas pracy w 2006 roku
... x 8), ■ współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – 21,08 (253: 12). Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2006 r. Miesiąc Wymiar czasu pracy Liczba dni roboczych po 8 godzin Styczeń...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=31476


Temat: podstawa odpraw-POMOCY
zaś do przepisów obowiązujących w tym zakresie, z czego wynika, iż ustawodawca z góry zakłada, że przepisy dotyczące obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nie mogą być przy ustalaniu odprawy pieniężnej...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6893


Temat: ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby
w drodze rozporządzenia, sposób obliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariusza urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby , podmioty właściwe w tych sprawach, a także terminy wypłaty, uwzględniając składniki uposażenia stanowiące podstawę ekwiwalentu oraz powiązanie jego wysokości z liczbą dni niewykorzystanego urlopu lub godzin ponadnormatywnego czasu służby." a takze Art. 23. 1. "Ekwiwalent pieniężny...
Źródło: nszzfsg.org/forum/viewtopic.php?t=21


Temat: ekwiwalent za urlop
Witam, Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany jest w sytuacjach określonych w art. 171 K.p. w związku z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy. Zasady jego obliczania zostały uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.) dalej: rozporządzenia urlopowego. Wysokość ekwiwalentu oblicza się tak samo jak wynagrodzenie urlopowe, z wyjątkami zawartymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego. Podstawowa różnica między sposobem obliczania wynagrodzenia urlopowego, a sposobem obliczania ekwiwalentu polega na tym, że do ekwiwalentu nie ma zastosowania reguła zawarta w art. 172 K.p. o przysługiwaniu wynagrodzenia jakie pracownik by otrzymał gdyby w tym czasie pracował. Drugi istotny element mający zastosowanie tylko do ekwiwalentu polega na konieczności uzupełnienia podstawy wymiaru w przypadku, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu trzech miesięcy poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu. Aby obliczyć wysokość należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop należy najpierw ustalić miesięczne wynagrodzenie pracownika, które w zależności od rodzaju składników oblicza się z różnych okresów. W myśl przepisów rozporządzenia urlopowego wyróżnia się (tak jak przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego) trzy grupy składników wynagrodzenia: składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (§ 15), składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyłączeniem określonych w § 15 (§ 16), składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (§ 17). Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. pozdrawiam, Dana
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1367


Temat: Kiedy pracodawca musi wypłacić pracownikowi nagrodę
także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Podstawę ustalenia wynagrodzenia rocznego stanowią więc trzy składniki (wynagrodzenie to wynosi 8,5 proc. ich sumy): otrzymane w ciągu roku wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy; wynagrodzenie za...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=369


Temat: ELIK - Odprawa -należna ?
... obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19234


Temat: KADROWCY - pomóżcie!
" />Kochani, czy w średniej z 3 miesięcy do ustalenia podstawy obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy uwzględnia się otrzymane wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? W tych 3 miesiącach pracownica była 4...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15008


Temat: Sprzedaż opodatkowana i zwolniona
" />Bardzo proszę o podane współczynnika za 2006 rok do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3718


Temat: Prawo a ekwiwalent za nie wykorzystany urlop
" />Wklejam stanowisko PIP .............Ekwiwalent za urlop dla zatrudnionych na niepełny etat Pismo Generalnego Inspektoratu Pracy z 18 maja 2004 r., nr GNP/69/0560-278/04/PE Zgodnie z przepisami Działu Siódmego Kodeksu pracy (art. 154 § 2 k.p.) wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Przepisy Działu Siódmego Kodeksu pracy nie zawierają odrębnych postanowień dotyczących zasad wypłacania ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy należny pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy. W związku z tym przyjmuje się, że zarówno przy udzielaniu tego urlopu, jak i przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące zasad udzielania urlopu obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. W sytuacji gdy z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem 30 kwietnia 2004 r., pracownikowi temu przysługuje ekwiwalent za tyle godzin zaległego urlopu wypoczynkowego, ile wynika z liczby dni tego urlopu, przeliczonej stosownie do wymiaru jego zatrudnienia i pomnożonej przez 8 godzin (np. 10 dni zaległego urlopu x 1/2 /wymiar zatrudnienia/ x 8 godzin = 40 godzin). Ponadto pracownikowi, o którym mowa w piśmie, przysługuje ekwiwalent za urlop należny za 4 miesiące 2004 r . Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.).
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14147


Temat: obliczanie urlopów
" />Co jest podstawą obliczania urlopów wypoczynkowych, ekwiwalentów ? Czy każdy składnik wynagrodzenia wchodzi w podstawę? Czy ekwiwalent w budownictwie też oblicza się z trzech ostatnich miesięcy? Proszę o podanie mi...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9299


Temat: Czy jesli mam bardzo małe wynagrodzenie ...
... w art. 8 pkt 1, 3) kwota stanowiąca równowartość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przysługująca na podstawie odrębnych przepisów osobom, o których mowa w art. 18 ust. 12 ustawy wymienionej w...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15710


Temat: Wynagrodzenie za urlop
za urlop zawarte są w przepisach rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2 z 1997, poz.14 ze zm.). W wynagrodzeniu urlopowym uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń wyraźnie wskazanych § ... gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, 4. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 6. dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=318


Temat: ekwiwalent za urlop
" />Sposób wyliczenia ekwiwalentu za urlop reguluje Rozporządzenie z nia 8.01.1997 r. o Szczegółowych zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalanie i wypłacanie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14) § 14. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej "ekwiwalentem", ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19. § 15. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. § 16. 1. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. 2. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w ... poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. 2. Przepisy § 11 i 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio. § 18. Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się: 1) dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 przez współczynnik, o którym mowa w § 19, a następnie, 2) dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, a następnie, 3) mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. § 19. 1. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. 2....
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=23115