logo
 Podstrony Sylwia Anna Joanna - hand madeSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanegoSprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela stazystysprawozdanie z planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego matematykaSprawozdanie z realizacji planu zawodowego na nauczyciela mianowanegoSprawozdanie z realizacji zadań planu rozwoju zawodowegosprawozdanie finansowe Wspolnoty Mieszkaniowej a nie udzielic asolutoriumSprawozdanie z relaizacji planu rozwoju zawodowegoSprawa Josefa FritzlaSprawozdanie na dyplomowanegoSprzedaż Obuwia Bata praca w trudnych warunkach
przepis dieta kopenhadzka
Campbell Alan Kodeks Deepgate Bog Zegarow
przywieszka zloto nr 28459
269909
downgrade 201
Link
Sylwia Anna Joanna - hand made


Temat: WALNE ZEBRANIE
tematów spotkań na nastepny rok przez człon.RB 10.Zakończenie Walnego Zebrania
Źródło: rzeczpospolitababska.fora.pl/a/a,130.htmlTemat: sprawozdania (1 strona)
... skan dla tych, co nie skserowali: http://www.isg.webserwer.pl/wojtek/rb/sprawko1.jpg
Źródło: budgliwice.fora.pl/a/a,42.html


Temat: RB-27s-definicja
Dzięki uprzejmości głównej księgowej jednej z naszych placówek w załączniku zostało zamieszczone zdefiniowane sprawozdanie RB-27S. Jednostki, które nie mają zdefiniowanego tego sprawozdania mogą pobrać je z załącznika poniżej. Aby zaipmortować zdefiniowane sprawozdanie RB-27S należy plik z definicją zapisać w dowolnym miejscu na dysku, następnie w programie księgowym w zakładce "sprawozdania" wejść w okienko do edycji sprawozdań i przy pomocy przycisku "imortuj definicję sprawozdania" dokonać importu wskazując miejsce z którego ten plik ma być pobrany (tzn. miejsce gdzie został uprzednio zapisany).
Źródło: forum.edu.gorzow.pl/viewtopic.php?t=79


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
Panie Wojtku, wie Pan co jest najgorsze? Że oszukuje się bezbronnych ludzi, którzy za ciężkie pieniądze wykupili lokale. Nawet robi się to po sprzedaży wszystkich lokali. Proszę wyszukać w internecie Sprawozdanie Rb-30 Ministerstwa Finansów i spółek prawa handlowego, a zrozumie Pan wszystko. Od jakiegoś czasu mam problemy z zalogowaniem się. [ Dodano: Sob Sty 10, 2009 16:43 ]
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: (Czy) Z każdego SZAMBA da się wyjść (?) !
Sprawa poruszona przez Panią Kazimierę ma związek m.in. z: - uchwałą Rady Miejskiej Gryfina XXVII/398/97 z dnia 30.10.1997r. w sprawie przekształcenia ZGM w spółkę z o.o. - GTBS, - sprawozdaniem Rb ... i gruntów prowadzone przez Starostwo - sprawozdaniem SG-01 dla Urzędu Statystycznego Oddział w Koszalinie. - zestawieniem dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego itp. Gdyby NIK skontrolował ZGM Gryfino to ze sprawozdania Rb-30 ... WM) = sprawozdanie Rb - 30
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=3991


Temat: Zlot RB dzień 1
@komlet JAK ŚMIESZ OBRAŻAĆ PAWEUKA!! ON JEST FAJNY!!!!!! @all po co to piszecie jak i tak grzyb ma całe sprawozdanie z all 3 dni ?? .... waste time tylko.. będzie to all w gazetce pewnie i będzie o wiele dokładniej, bo będą rzeczy w przedszkolu itd... @zjazd Było zajjjebiście ... a jest grupowe zdjęcie RB i kilka innych . Ale to zobaczycie...
Źródło: balanced.markomp.net/viewtopic.php?t=1359


Temat: sprawozdawczość
Witam ! Na stronie internetowej RIO (nie moge znaleźć tego pisma) było stanowisko odnośnie obowiązku sporzadania sprawozdań finansowych przez jednostki budzetowe. Na podstawie § 4 pkt. 2 lit. b) ustawy o sprawozdawczości budzetowej do sporządzania i przekazywania sprawozdań są obowiązani w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N. W związku z tym czy np. przedszkole jest zobowiązane do sporządzania spraowzdań Rb-50, Rb-27ZZ jeśli będa to zadania zerowe? Dodam że RIO powołało się na ten przepis dodając że obliguje to jednostkę do sporzadzania nawet zerowych sprawozdań. Czy nie będize to zbytnia nadgorliwości i biurokracja ? Co Wy na to ? Pozdrawiam
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=27


Temat: sprawozdawczość
pilne! mam pytanie dotyczące potwierdzania sprawozdań rb-23 przez NBP miesięczne sprawozdanie za grudzień nbp potwierdził na ostatni dzień roboczy grudnia zamiast na 8 stycznia roczne natomiast na dzień 8 stycznia zamiast...
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=27


Temat: sprawozdanie Rb-28S
Mam pytanie związane z wypełnieniem sprawozdania Rb-28S a zwłaszcza ze zobowiązaniami. W lutym zapłaciłam kwotę większą niż to wynika z f-ry i powstala mi mała należność Wn 201 - 1,20 na ... saldo w sprawozdaniu na dzień 31.03.2008 roku??? Dziękuję i pozdrawiam
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=639


Temat: odsetki bankowe
... ujete w sprawozdaniu RB-27s w styczniu czy w lutym (w momencie wpływu ich na r-k bakowy dochodów). Dziękuje za każdą wypowiedź.
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=635


Temat: udzielenie kredytu
... załączniku Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 do SIWZ Krotoszyn, 20.11.2008r.
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2695


Temat: budżet zadaniowy
... jest załącznik do ustawy budżetowej w ktrórej są limity etatów, a na podstawie rozporządzeń o sprawozdawczości budżetowej co kwartał wypełnia się druk RB-70. W powyższym sprawozdaniu wpisuje się jaki ma się...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=711


Temat: budżet zadaniowy
... tego uczynić bo MF nie przyjmnie mu tego w sprawozdaniu RB-70. Tak wiem że zniesiono limit zatrudnienia oficjalnie, więc w ustawie budżetowej na 2010 również będzie inny zapis, ale jak poczytasz...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=711


Temat: budżet zadaniowy
... KSC od 01.01.2010 r. nie ma. A jeśli sprawozdanie RB-70 do tego nie przystaje, to będzie zmienione.
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=711


Temat: Czy jesteś obojętny na krzywdę innych? Symulacja obrad ONZ
zgłebić omawianą problematykę, to wszystkie booklety są na podanym w pierwszym poście www. Tam też pewnie pojawi się na czasie szczegółowe sprawozdanie z całości obrad.
Źródło: politology.fora.pl/a/a,288.html


Temat: Pytania do radnego Jana Gładkowa
... w sprawozdaniu Rb-28S (roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego) za 2008 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, §6430 wykazano...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=3569


Temat: sprawozdawczość
rozp. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wskazuje w rozdz.6 Uzgadnianie sprawozdań § 20. 1. Wykazywane w jednostkowych sprawozdaniach Rb-23, Rb-23 A i Rb-23 B, stany rachunków bieżących uzgadnia się na koniec okresu ... w jednostkowych sprawozdaniach Rb-24. 3. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia odciśnięciem stempla dziennego na sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 i 2. 4. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2: 1) miesięcznych, z wyłączeniem miesięcznych za grudzień - według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; 2) miesięcznych za grudzień – według stanu ... którym mowa w ust. 4, jest dniem wolnym od pracy, potwierdzenia faktu uzgodnienia sprawozdań dokonuje się według stanu na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. 6. Jednostka nadrzędna, przyjmując sprawozdania jednostkowe, jest obowiązana sprawdzić fakt potwierdzenia oddziału okręgowego, o którym mowa w ust. 3. 7. Dysponenci środków budŜetu państwa uzgadniają sprawozdanie Rb-23 za wszystkie okresy sprawozdawcze - w zakresie kwot środków...
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=27


Temat: ELEKTRIM [ELE]
... a) kwoty w gotówce nie niższej od bieżącej wartości księgowej udziałów będących przedmiotem Opcji Kupna, wynikającej z najnowszych sprawozdań finansowych Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (PTC) dostępnych w dniu wykonania...
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=56


Temat: sprawozdania w rachunkowości
Była dziś taka akcja - nowe sprawozdania obowiązują, nazywają się odpowiednio Rb-N i Rb-Z, ale interesuje mnie z części dotyczącej podatków. Ktoś brał udział w tej akcji?
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=766


Temat:
... Jak unikać zagrożeń, Jak postępować w razie pożaru, Tworzenie i funkcjonowanie grup osiedlowych i miejskich map bezpieczeństwa i Jeśli musisz zeznawać - Rola świadka w postępowaniu karnym. http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/portal/rb/1/146/
Źródło: grodkow.fora.pl/a/a,353.html


Temat: SKANDAL- umorzenia podatkowe
... W zakresie spraw budżetowych, finansowych i sprawozdawczości. 1. Skutki finansowe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=3319


Temat: Finanse publiczne w oświacie 2010/2011 - szkolenie
oświaty w zakresie dochodów i wydatków budżetu, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych - nowe sprawozdanie Rb-34S z nowych dochodów własnych, a sprawozdanie z starych dochodów własnych. 9. Nowe obowiązki ... wydatków strukturalnych występujące w oświacie w sprawozdaniu RB-WS. 17. Odpowiedzi na pytania. Więcej informacji na stronach www.abc.com.pl/szkolenia www.dyrektorszkoly.pl
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6953


Temat: WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
(kol. 7) oraz w kolumnie "Wydatki wykonane" (kol. 6) na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego - subkonto wydatków. Natomiast w sprawozdaniu jednostkowym Rb-28S jednostki budżetowej będzie wykazane niewykonanie planu...
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=387


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
... Powiatowego Funduszu GZGiK i przesyłanie do Urzędu Marszałkowskiego. 7. Sporządzanie sprawozdań Rb 33, Rb Z, Rb N, Rb 27S, Rb 28 S. 8. Sporządzanie raportów kasowych. 9. Wycena inwentaryzacji (środków trwałych,...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=3088